Holdning til adgangskrav

Danske Gymnasiers holdning til adgangskrav

 

Foreningen har følgende holdning til adgangskrav til gymnasiet:

 

  • Alle unge, som kan og vil, skal have muligheden for at tage en gymnasial uddannelse. Gymnasiet løfter også elever med lavere karakterer fra afgangseksamen.

 

  • Adgangen til gymnasiet bør bygge på en samlet uddannelsesparathedsvurdering, som tager højde for elevens personlige og sociale kompetencer.

 

  • Adgangskrav, som udelukkende bygger på karakterer, rammer socialt skævt og hæmmer uddannelsesmobiliteten og mulighederne for at reducere den negative sociale arv.

 

  • Det øgede fokus på betydningen af karakterer ved folkeskolens afgangseksamen bidrager til en uhensigtsmæssig præstationskultur i udskolingen.

 

Du kan downloade policypapiret her.