Interesseorganisation for stx og 2-årigt hf

Innovation i centrum på Næstved Gymnasium

[vc_row][vc_column][vc_column_text] Nyt makerspace og Foodlab skal gøre eleverne mere innovative og lære dem at tænke nyt – Det her er så vores makerspace, siger rektor Susanne Stubgaard, og viser vej…
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Tal-billede
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Om Danske Gymnasier

Danske Gymnasier er en forening for de almene gymnasier (stx) og 2–årige hf-kurser, som rådgiver gymnasierne og varetager sektorens uddannelsespolitiske interesser

Danske Gymnasier er interesseorganisation for de almene gymnasier og hf-kurser i Danmark. Det er foreningens opgave at varetage gymnasiesektorens interesser i forhold til lovgivere, myndigheder og sektorens øvrige interessenter. Målet er at sikre de almen gymnasiale uddannelser de bedst mulige rammevilkår, herunder at der er sammenhæng mellem finansiering og omkostningsniveau.
Danske Gymnasier understøtter endvidere gymnasieskolernes drift på en række centrale områder inden for personalejura, økonomi og HR.
Foreningen har en særlig opgave i at fastholde sammenhængskraften i sektoren og understøtte samarbejde på tværs af skolerne. Det er et selvstændigt mål for foreningen at fremme erfaringsspredning og i fællesskab at videreudvikle kvaliteten og relevansen af uddannelsesudbuddet såvel som en effektiv skoledrift.
Bestyrelsen sætter rammerne for foreningens arbejde, som primært udføres af sekretariatet.